Echipa GEORGESCUSISTEM SANITAR MODERN, la noi ACASĂ, în comuna Limanu! Continuăm modernizarea. Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu

0
272

Echipa GEORGESCUSISTEM SANITAR MODERN, la noi ACASĂ, în comuna Limanu! Continuăm modernizarea. Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu.

2016–2020: 2,7 mili­oa­ne lei = ECHIPA GEORGESCU;

2020–2024: Con­ti­nu­ăm moder­ni­za­rea!

DISPENSAR LIMANU: Adu­cem spe­cia­liști și echi­pa­men­te de top!

MN: Des­pre loca­li­ta­tea Lima­nu și sate­le 2 Mai, Vama Veche și Hagieni, pre­cum și des­pre pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, vizio­nați mai mul­te arti­co­le AICI, la rubri­ca dedi­ca­tă comu­nei.


Man­ga­lia News, 23.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply