Echipa GEORGESCU — FINANȚĂRI NERAMBURSABILE RECORD, în comuna Limanu! Continuăm toate proiectele majore. Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu

0
513

Echi­pa GEORGESCU — FINANȚĂRI NERAMBURSABILE RECORD, în comu­na Lima­nu! Con­ti­nu­ăm toa­te pro­iec­te­le majo­re. Se poa­te mai mult! Pri­mar Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu.

După 6 mili­oa­ne de euro în ulti­mii 4 ani, vom dub­la suma adu­să în comu­nă din finan­țări euro­pe­ne și neram­bu­r­sa­bi­le. În acest fel, con­ti­nu­ăm toa­te pro­iec­te­le majo­re! 2020–2024, batem un nou record!

2016–2020: 6 mili­oa­ne de euro = ECHIPA GEORGESCU;

2020–2024: 14 mili­oa­ne de euro = ECHIPA GEORGESCU!

Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu. 

#Geor­ges­cu­Pri­mar
#echi­pa­Ge­or­ges­cu
#finan­ta­ri­re­cord
#sepoa­te­mai­mult
#lis­taP­SD.

MN: Des­pre loca­li­ta­tea Lima­nu și sate­le 2 Mai, Vama Veche și Hagieni, pre­cum și des­pre pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, vizio­nați mai mul­te arti­co­le AICI, la rubri­ca dedi­ca­tă comu­nei.


Man­ga­lia News, 24.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply