Echipa GEORGESCU — Asfaltări și infrastructură rutieră în comuna Limanu: 22 km, la zi | Se poate mai mult! 36 km de asfalt, în 2024

0
308

Echi­pa GEORGESCU — Asfal­tări și infras­truc­tu­ră ruti­e­ră în comu­na Lima­nu: 22 km, în patru ani | Se poa­te mai mult! 36 km de asfalt, în 2024.

1989–2016, asfalt: 6,2 km;

2016–2020, asfalt: 22 km = ECHIPA GEORGESCU;

2020–2024, asfalt: 36 km = ECHIPA GEORGESCU.

Pri­o­ri­ta­tea zero a Echi­pei Geor­ges­cu: Con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui de asfal­tări.

MN: Des­pre loca­li­ta­tea Lima­nu și sate­le 2 Mai, Vama Veche și Hagieni, pre­cum și des­pre pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, vizio­nați mai mul­te arti­co­le AICI, la rubri­ca dedi­ca­tă comu­nei.


Man­ga­lia News, 21.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply