Duminică, 13 septembrie, vă invităm la deschiderea oficială a Grădinii Culturale Callatis | POEZIA MUZICII IN GRADINA CU POEME — Eveniment foto / muzical / poetic, cu Răzvan Călin, Amelia Stănescu și Daniel Iancu

0
309

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Dumi­ni­că, 13 sep­tem­brie, înce­pând cu ora 16.30, vă invi­tăm la des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Gră­di­nii Cul­tu­ra­le Cal­la­tis.

”The moment I’ve been wai­ting for is fina­l­ly here! Ne vedem dumi­ni­că, la des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a Gră­di­nii Cul­tu­ra­le Cal­la­tis!” (Eli­za Cucu, mana­ger de pro­iect).

Eve­ni­men­tul inti­tu­lat „Poe­zia muzi­cii în Gră­di­na cu poe­me”, ne pro­pu­ne o întâl­ni­re cu lucră­ri­le foto­gra­fu­lui Răzvan Călin, în cadrul unei expo­zi­ții de foto­gra­fie, com­ple­ta­tă de un reci­tal de poe­zie al Ame­li­ei Stă­ne­scu, acom­pa­ni­a­tă pe rit­muri de folk, de Daniel Ian­cu.

Pen­tru infor­ma­ţii supli­men­ta­re și rezer­vări, vă rugăm să ne con­tac­tați pe e‑mail: [email protected], sau tele­fon: 0751.268.332.


Man­ga­lia News, 12.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply