DSP: Spitalul din Mangalia devine spital COVID și cu Pavilionul B (Document)

0
1419

Având în vede­re dub­la­rea numă­ru­lui de cazuri con­fir­ma­te într‑o zi, în Pavi­li­o­nul B al Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia se va asi­gu­ra asis­ten­ța medi­ca­lă nece­sa­ră bol­na­vi­lor infec­tați cu SARS-CoV‑2. Spi­ta­lul din Man­ga­lia va avea supor­tul Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se Con­stan­ța.

Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că a Jude­țu­lui Con­stan­ța a decis ca Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia să intre în rețea­ua de Spi­ta­le COVID și cu Pavi­li­o­nul B, con­form Pla­nu­lui Alb pe Jude­țul Con­stan­ța, reac­tu­a­li­zat pe 6.08.2020, care pre­ve­de posi­bi­li­ta­tea de extin­de­re a numă­ru­lui de paturi după nece­si­tăți, până la pre­lu­a­rea inte­gra­lă. În Pavi­li­o­nul B func­țio­nea­ză un Com­par­ti­ment ATI cu zece paturi. Mana­ge­rul spi­ta­lu­lui va asi­gu­ra linia de gar­dă pe ATI.

Pen­tru con­sul­tan­ță de spe­cia­li­ta­te în boli infec­ți­oa­se, Spi­ta­lul din Man­ga­lia va avea supor­tul Spi­ta­lu­lui Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Boli Infec­ți­oa­se Con­stan­ța – dr. Lucia Zecra și dr. Aura Gher­ghi­na.

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia va păs­tra din Pavi­li­o­nul B, pen­tru cele­lal­te pato­lo­gii, CPU și Ambu­la­to­ri­ul de adulți, care au cir­cu­it sepa­rat, dar și Pavi­li­o­nul A, care are în struc­tu­ră Ambu­la­to­ri­ul de Pedia­trie, Mater­ni­ta­tea și Onco­lo­gia. (focuspress.ro).


Man­ga­lia News, 05.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply