Dr. Ion Alexie: „Apa oxigenată omoară virusul și previne infectările cu Covid-19”

0
546

Dr. Ion Alexie: „Apa oxigenată omoară virusul și previne infectările cu Covid-19”

Medi­cul infec­ți­o­nist Ion Ale­xie din Las Vegas, USA, reco­man­dă folo­si­rea unei solu­ții com­pu­se din apă de gură și apă oxi­ge­na­tă, pen­tru a mic­șo­ra șanse­le de infec­ta­re cu SARS-Cov‑2.

Apa oxi­ge­na­tă omoa­ră viru­sul!”, spu­ne medi­cul, care afir­mă că folo­seș­te aceas­tă com­bi­na­ție de cinci ani de zile, fapt care l‑a ferit de pro­ble­me den­ta­re. „Gar­ga­ra sau clăti­rea gurii cu apă oxi­ge­na­tă de con­cen­tra­ție 1–1,5% va pre­ve­ni mul­te infec­tări”.

Con­ti­nu­a­rea, pe smartradio.ro.


Man­ga­lia News, 21.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply