Cum vor să rezolve inventatorii români deșertificarea solului? VIDEO

0
262

Cum vor să rezolve inventatorii români deșertificarea solului?

Una din­tre mari­le pro­ble­me cu care se con­frun­tă ome­ni­rea, astăzi, este deșer­ti­fi­ca­rea solu­lui. Acest feno­men nu este pro­vo­cat doar de schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, ci și de modul abu­ziv în care omul a exploa­tat pămân­tul, de dorin­ța de a scoa­te pro­duc­ții record, cu ori­ce preț. Iar pre­țul îl plătim astăzi și îl vor plăti mai ales gene­ra­ți­i­le vii­toa­re, dacă nu se face nimic. Româ­nia nu este scu­ti­tă de acest feno­men. Mai ales în sudul țării, deșer­ti­fi­ca­rea câm­pi­i­lor, cân­d­va mănoa­se, este un feno­men care îngri­jo­rea­ză toți spe­cia­liș­tii. Dar putem face ceva pen­tru a opri acest feno­men? Mai mult decât atât, putem fer­ti­li­za solul deja deșer­ti­fi­cat?

Doi inven­ta­tori români – Iuli­ean Hor­neț și Ioan Hos­su — ne spun că da! Solu­ți­i­le lor sunt ino­va­toa­re, revo­lu­țio­na­re și ar putea schim­ba fața agri­cul­tu­rii. Hai­deți să îi ascul­tăm, într‑o emi­siu­ne în care i‑am avut invi­tați! Vizio­na­re cu folos! Daniel Roxin.

http://www.ihoagro.com/

https://ecohornet.ro/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply