COPIL DISPĂRUT DIN TUZLA. ANUNȚAȚI POLIȚIA, DACĂ ÎL VEDEȚI

0
226

Poli­ţi­ş­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Tuz­la au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia lui PETRUȚ-CIPRIAN ASĂVOAIA, de 14 ani, din loca­li­ta­tea Tuz­la.

La data de 19 sep­tem­brie a.c., în jurul orei 16.00, aces­ta a pără­sit în mod volun­tar domi­ci­li­ul, fără a reve­ni până în pre­zent.

Pre­ci­zăm fap­tul că mino­rul este cunos­cut cu ple­cări repe­ta­te.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,65 m., păr negru, tuns scurt, ochi albaș­tri, ten măsli­niu.

ÎMBRĂCĂMINTE

La data ple­că­rii, aces­ta pur­ta pan­ta­loni sport de culoa­re alba și papuci de culoa­re nea­gră.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Pos­tul de Poli­ție Tuz­la, sau Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stan­ța, tel. 0241.611.364, int. 20005.


Man­ga­lia News, 23.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply