Consiliul Local Mangalia este convocat în ședință extraordinară, pentru Vineri, 11.09.2020

0
358

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este con­vo­cat în ședin­ță extra­or­di­na­ră, onli­ne, pen­tru Vineri, 11.09.2020, ora 11:00. Se vor acor­da titluri de ”Cetă­țean de Onoa­re” al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ”in vitam” și ”post mor­tem”, mai mul­tor scri­i­tori, artiști, oameni de cul­tu­ră locali. Prin­tre cele 8 pro­pu­neri figu­rea­ză și tână­rul inven­ta­tor Denis Tudor, cofon­da­tor și CEO al com­pa­niei Swiss­pod, care dezvol­tă teh­no­lo­gia Hyper­lo­op în Elve­ția.Man­ga­li­a­News, 05.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply