Arca TV și Direcția 5 te invită la ”Vocea Diasporei Românești”! VIDEO

0
417

Arca TV și Direc­ția 5 te invi­tă la Vocea Dias­po­rei Româ­nești!

Pre­gă­teș­te un vide­o­clip cu tine, inter­pre­tând o com­po­zi­ție pro­prie sau un cover și vei intra în pre­se­lec­ție. Pri­mii 10 artiști vor intra în con­curs și, după o lună, vom anun­ța mare­le câști­gă­tor. Pre­mi­ul este un vide­o­clip rea­li­zat și pro­mo­vat de Arca TV! Direc­ția 5 și toți româ­nii din Dias­po­ra vor să te cunoas­că!

Dis­tri­bu­iți acest mesaj; în curând vă vom da mai mul­te deta­lii!

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/34S9tTh.


Man­ga­lia News, 07.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply