APEL DIN CANADA! Numele meu a fost HREAN ANDREEA, născută în MANGALIA. Sunt în căutarea mamei mele, numită HREAN LUMINIȚA. Nu dețin alte informații despre familia mea din România

0
387

SALUTĂRI din Can­a­da!

Nume­le meu a fost HREAN ANDREEA, năs­cu­tă în MANGALIA, Jude­țul CONSTANȚA. O lună mai târ­ziu am fost adop­ta­tă din orfe­li­na­tul aces­tui oraș. Sunt în cău­ta­rea mamei mele, numi­tă HREAN LUMINIȚA. Nu dețin și alte infor­ma­ții des­pre fami­lia mea din Româ­nia. Doresc așa de mult să‑i găsesc și să îi cunosc… Îmi iubesc și res­pect fami­lia adop­ti­vă, cu toții sunt minu­nați, dar îmi lip­seș­te enorm de mult cunoaș­te­rea tre­cu­tu­lui. Vă rog fru­mos, dacă citiți anun­țul meu, DISTRIBUIȚI. Am toa­tă cre­din­ța că ar putea ajun­ge să fie citit și de rude­le mele. Mul­țu­mesc foar­te mult!!!

The never for­got­ten Roma­nian chil­dren — Copi­ii nici­o­da­tă uitați ai Româ­ni­ei


Man­ga­lia News, 24.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply