PRIMARIA LIMANU acordă TICHETE SOCIALE în valoare de 500 LEI, elevilor din medii defavorizate. Model de CERERE, AICI 

  0
  2424

  farmec.ro

  ANUNT IMPORTANT!!!

  PRIMARIA COMUNEI LIMANU PRIMESTE CERERI PENTRU ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE IN VALOARE DE 500 LEI ELEVILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE!!!

  Perioada: Până Joi, 10.09.2020, Compartimentul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materiala dificila, in cuantum de 500 de lei/copil/an școlar, conform prevederilor OUG 133/2020.

  Aceste tichete vor fi emise in format electronic si vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării scolii, cum ar fi:
  • caiete,
  • stilouri,
  • articole pentru pictura,
  • ghiozdane si alte instrumente necesare pentru activitatea școlara,
  • articole de vestimentație.

  Valabilitate: Menționăm ca tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului si pot fi utilizate numai in anumite magazine din localitatea de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi transmisa fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

  Beneficiarii programului: Conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar si gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora.

  Publicitate https://www.mangalianews.ro/

  Menționăm că titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

  Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie sa le îndeplinească:
  • sa aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Limanu;
  • venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar si gimnazial realizat in luna iulie 2020 sa fie de până la 1115 lei;
  • venitul lunar net pe membru de familie pentru învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;
  • să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

  Documente necesare:
  • actele de identitate ale părinților/reprezentatului legal (original si copie);
  • documentele din care rezulta calitatea de reprezentant legal (original si copie);
  • certificatele de naștere ale copiilor (original si copie);
  • dovada înscrierii la grădiniță/școală;
  • certificat de căsătorie părinți (original și copie);
  • certificat de deces părinte (unde este cazul, original si copie);
  • cerere tip care poate fi ridicată de la sediul Primăriei comunei Limanu, din satul Limanu sau de la Sediul Administrativ al Primăriei din satul 2 Mai.
  • adeverința de venit luna iulie 2020.

  Depunerea cererilor:
  Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentatul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, in perioada 28 august – 10 septembrie, la sediul Primăriei comunei Limanu, din satul Limanu sau la Sediul Administrativ al Primăriei din satul 2 Mai.

  După primirea cererilor, in perioada 10 – 14 septembrie 2020, Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara va face o evaluare a acestora si va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Constanta.

  Prin urmare, cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate după acest termen amintit, pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020 – 2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

  Precizam ca beneficiarii de venit minim garantat si cei de alocație precum susținerea familiei, au obligația de a depune buletinele, certificatele si dovada înscrierii copilului/copiilor la grădinița/scoală pentru anul 2020/2021.

  Descărcați Cererea de aici:

  https://www.primarialimanu.ro/wp-content/uploads/2020/09/Tichete-sociale-elevi.pdf


  Mangalia News, 03.09.2020. #MangaliaNews – #Limanu2MaiVamaVeche.  piese-auto-mangalia.ro  Leave a Reply