ZONELE DE PROMENADĂ din județul Constanța în care MASCA de protecție este OBLIGATORIE între orele 18:00–24:00 | Vezi litoralul

0
384

Înce­pând de sâm­bă­tă, 1 august, pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție a deve­nit obli­ga­to­rie în zone­le de pro­men­a­dă din jude­țul Con­stan­ța, în inter­va­lul orar 18.00 – 24.00.

Potri­vit auto­ri­tă­ți­lor, se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, de către toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit vâr­sta de 5 ani, pre­zen­te pe fale­ze, în piațe­te, par­curi de dis­trac­ții și agre­ment.

Iată LISTA zone­lor din jude­țul Con­stan­ța unde mas­ca e obli­ga­to­rie, în inter­va­lul orar 18.00 – 24.00:


Man­ga­lia News, 05.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply