Zilele Porților Deschise, la Phoenicia Blue View — Amfiteatru Belvedere Panoramic

0
902

Zile­le Por­ți­lor Des­chi­se,

la Pho­e­ni­cia Blue View,

Amfi­tea­tru Bel­ve­de­re Panoramic.

Vă invi­tăm să vă bucu­rați ală­tu­ri de noi, în aceas­tă săp­tămâ­nă, de renaș­te­rea Per­lei Lito­ra­lu­lui Româ­nesc! Vom face împre­u­nă o incur­siu­ne în tim­pul vechi și nou și ne vom delec­ta cu ele­men­te­le sur­pri­ză ale aces­tui Com­plex turistic:
* Piațe­ta Agora,
* Arca­da Albastră,
* Cofe­tă­ria L’Am­bi­an­ce Francaise,
* Târ­gul meșteșugarilor,
* Pro­gra­mul Artistic.

 

Com­ple­xul Amfi­tea­tru-Pano­ra­mic-Bel­ve­de­re, ”Per­la lito­ra­lu­lui româ­nesc”, pri­mul pas spre renaș­te­rea legen­da­ru­lui Olimp: www.phoeniciaolimp.ro


Man­ga­lia News, 27.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply