VOX MARIS CHICAGO — Alergând după vânt | O premieră pentru trupa româno-americană! [AUDIO/VIDEO]

0
268

Aler­gând după vânt” este ce mai recen­tă melo­die a tru­pei Vox Maris Chi­ca­go, o melo­die rock, fil­ma­tă în stil wes­tern, o pre­mie­ră pen­tru tru­pa româ­no – ame­ri­ca­nă! Mem­brii tru­pei: Andrei Dia­co­nu, Dan Padu­ra­ru, Adri­an Nechi­ti, Dan Rizo.

Ascul­tați un sunet rock transil­vă­nean, năs­cut pe stră­zi­le din Chi­ca­go! Expe­ri­men­tați o per­spec­ti­vă muzi­ca­lă dife­ri­tă des­pre via­ță, prin ochii unui ținut înde­păr­tat, mis­te­ri­os, cu vede­re la Mun­ții Car­pați din Româ­nia, în care legen­de­le, mis­te­rul și rea­li­ta­tea sunt dese­ori făcu­te par­te dintr‑o ruti­nă zil­ni­că”… Vox Maris Chi­ca­go.

Inter­viu rea­li­zat de Mari­an Petru­ța din Chi­ca­go, edi­ta­re Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.

Foto: Vox Maris Band.

 (sur­se: Mari­an Petru­ța, Chi­ca­go și Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, radioromaniacultural.ro).


Man­ga­lia News, 10.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply