Topul celor mai contaminate alimente de pe rafturile magazinelor din România: Iată ce chimicale consumăm [VIDEO]

0
280

În 2020, Tur­cia ocu­pă locul întâi la legu­me, fruc­te, pli­ne de pes­ti­ci­de adu­se în Româ­nia. Atunci când vor­bim des­pre sănă­ta­te, sfa­tu­ri­le spe­cia­liș­ti­lor indi­că mese­le boga­te în fruc­te și legu­me.

În aceas­tă peri­oa­dă a anu­lui pie­țe­le, mici­le maga­zi­ne și hiper­mar­ke­tu­ri­le sunt pli­ne de ast­fel de pro­du­se. Dar, nu toa­te res­pec­tă nor­me­le euro­pe­ne. Fir­me care aduc fruc­te și legu­me din import oco­lesc legea, cu ochii doar pe pro­fit, fără inte­res pen­tru sănă­ta­te cetă­țe­ni­lor. Ceea ce con­tea­ză pen­tru sănă­ta­te, nu ține nea­pă­rat de aspect, ci și de inte­ri­o­rul aces­tor ali­men­te.

Pro­du­că­to­rul român ajun­ge greu să pene­tre­ze cu mar­fa în lan­țu­ri­le de super­mar­ket. Aici locul este ocu­pat de fruc­te­le și legu­me­le impor­ta­te din alte țări.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe a3.ro/actualitate


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply