GOLDEN BOYS MANGALIA! Tibor Selymes și Florin Prunea, două legende ale fotbalului românesc, într‑o confruntare de TEQBALL, pe plaja Laguna din Mangalia, Sâmbătă, 15 august!

0
323

GOLDEN BOYS MANGALIA! Sâm­bă­tă, 15 august, vă aștep­tăm la o con­frun­ta­re de Teq­ba­ll, cu două din legen­de­le fotba­lu­lui româ­nesc. Pro­mo­văm aceas­tă nouă dis­ci­pli­nă spor­ti­vă în Man­ga­lia, împre­u­nă cu Tibor Sely­mes și Flo­rin Pru­nea. Vino să des­co­peri teq­ba­ll, pe pla­ja Lagu­na din Man­ga­lia!

Teq­ba­ll este un sport nou, apă­rut în 2014. Se joa­ca pe o masă cur­ba­tă, fiind o com­bi­na­ție între fotbal și tenis de masă.

La nivel mondi­al are amba­sa­dori ca Ronal­dinho, Figo, Galas, Karem­beu, Puyol, Pires, dar e pro­mo­vat și de echi­pe pre­cum Bar­ce­lo­na, Man­ches­ter Uni­ted, Chel­sea, PSG sau națio­na­la Bra­zi­li­ei.

COMENTARII:

-Feli­ci­tări! Se orga­ni­zea­ză pe cate­go­rii de vâr­stă? Până când se fac înscri­eri?

-In func­ție de numă­rul de dori­tori, după ”con­frun­ta­rea tita­ni­lor”, vom orga­ni­za com­pe­ti­ții ad-hoc, cu tra­geri la sorți, la fața locu­lui, pe cate­go­rii de vâr­stă. (Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 07.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply