Tânăr reținut de polițiștii municipiului Mangalia, pentru lovire, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate

0
249

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii infrac­țiu­ni­lor de lovi­re sau alte vio­len­țe, dis­tru­ge­re, tul­bu­ra­rea ordi­nii și liniș­tii publi­ce și lip­si­re de liber­ta­te, poli­țiști de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au depis­tat un tânăr de 17 ani, bănu­it de comi­te­rea fap­te­lor.

Ast­fel, la data de 29 iulie a.c., poli­țiș­tii au fost sesi­zați des­pre fap­tul că o tână­ră de 17 ani ar fi fost lovi­tă în zona mem­bru­lui infe­ri­or cu un obiect tăie­tor-înțe­pă­tor de către fos­tul pri­e­ten și ar fi fost ținu­tă, împo­tri­va voin­ței sale, pe o stra­dă din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, timp în care aces­ta i‑ar fi dis­trus tele­fo­nul mobil.

În urma cer­ce­tă­ri­lor des­fă­șu­ra­te de poli­țiști, tână­rul în cau­ză a fost depis­tat și reți­nut pen­tru 24 de ore, iar în cur­sul zilei de 30 iulie a.c., Jude­că­to­ria Man­ga­lia a dis­pus lua­rea măsu­rii ares­tu­lui la domi­ci­liu pen­tru 30 de zile față de aces­ta.


Man­ga­la News, 01.08.2020. sur­sa: IPJ Con­stan­ța. (foto: gene­ric).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply