Tânăr de România: Cercetătoarea Armatei, fără grade, dar cu realizări vitale pentru militarii români [VIDEO]

0
215

A revo­lu­ţio­nat arma­ta, dar nu a îmbră­cat nicio secun­dă hai­na mili­ta­ră. Ca cer­ce­tă­tor al Arma­tei, Flo­ren­ti­na Ale­xe a pus umă­rul la dezvol­ta­rea ves­te­lor anti­glonţ, a cos­tu­me­lor de pro­te­cţie pen­tru piro­teh­ni­şti, pre­cum şi a echi­pa­men­te­lor de ali­men­ta­re cu ener­gie elec­tri­că în zone izo­la­te, invenţii care au aju­tat mili­ta­rii din tea­tre­le de ope­ra­ţii.


Man­ga­lia News,    (sur­sa: AGERPRES, pe You­Tu­be).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply