Spitalul Municipal Mangalia NU devine spital exclusiv COVID-19!

0
744

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia NU devi­ne spi­tal exclu­siv COVID-19!

Con­trar zvo­nu­ri­lor ce cir­cu­lau în ulti­mi­le zile pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, sun­tem în măsu­ră să vă infor­măm că ”la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, se va extin­de numă­rul de paturi, din nevo­ia de a creș­te numă­rul de paturi ATI pen­tru COVID-19, dar se va păs­tra func­țio­nal Com­par­ti­men­tul de Pri­miri Urgen­țe și Ambu­la­to­ri­ul, care vor asi­gu­ra urgen­țe­le din zonă”, după cum afir­mă astăzi repre­zen­tan­ții Pre­fec­tu­rii Con­stan­ța, într-un comu­ni­cat oficial. 

”Numă­rul de paturi care vor fi supli­men­ta­te la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia urmea­ză să fie sta­bi­lit de DSP, după o ana­li­ză deta­li­a­tă”. 


Man­ga­lia News, 21.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply