Proteste HoReCa la Constanța și în sudul litoralului: „Suntem 500.000 de angajați, NU 4% din PIB!”

0
302

Pro­tes­te HoRe­Ca la Con­stan­ța și în sudul lito­ra­lu­lui: „Sun­tem 500.000 de anga­jați, NU 4% din PIB!”

Anga­ja­ţii din HoRe­Ca au pro­tes­tat, mier­curi, între ore­le 17–18, în faţa res­ta­u­ran­te­lor şi a tera­se­lor unde lucrea­ză, pen­tru a tra­ge un sem­nal de alar­mă asu­pra vii­to­ru­lui celor pes­te 400.000 de per­soa­ne care mun­cesc în aceas­tă indus­trie.

Pro­tes­tul a fost ini­țiat de Orga­ni­za­ţia Patro­na­lă Hora și, în inter­va­lul men­țio­nat, mai mul­te loca­ții s‑au ală­tu­rat, inclu­siv la Con­stan­ța.

Loca­ți­i­le DAbo au trans­mis mier­curi că par­ti­ci­pă la pro­test pen­tru opri­rea masa­cru­lui mem­bri­lor și anga­ja­ți­lor din HoRe­Ca.

”Astăzi, loca­ți­i­le DAbo Doner Vama Veche, DAbo Doner Man­ga­lia si DAbo Doner Nept­un par­ti­ci­pă la pro­tes­tul națio­nal orga­ni­zat de #Hora, pen­tru opri­rea masa­cru­lui mem­bri­lor și anga­ja­ți­lor din Hore­ca! Împre­u­nă sun­tem mai puter­nici!”

Citiți și: Pro­tes­te HoRe­Ca la Con­stan­ța: „Sun­tem 500.000 de anga­jați, NU 4% din PIB!”


Man­ga­lia News, 20.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply