PROMOVARE ELECTORALA pe MANGALIA NEWS! Spații rezervate pentru partidele politice și candidații independenți

0
489

ALEGERILE LOCALE BAT LA UȘĂ!

PROMOVARE ELECTORALĂ pe MANGALIA NEWS! Spa­ții rezer­va­te pen­tru par­ti­de­le poli­ti­ce și can­di­da­ții inde­pen­denți, la ale­ge­ri­le loca­le din data de 27 sep­tem­brie 2020. Dis­tri­bu­im ofer­te­le dum­ne­a­voas­tră elec­to­ra­le și pe pagi­ni­le / gru­pu­ri­le noas­tre de soci­a­li­za­re!

Des­pre per­for­man­țe­le por­ta­lu­lui Man­ga­lia News, vor­besc cifre­le, aici: Man­ga­lia News, de 8 ani ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră. La zi, avem pes­te 3,5 mili­oa­ne de uti­li­za­tori unici, cu aproa­pe 12 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări; aces­to­ra li se ada­u­gă alte câte­va sute de mii de vizu­a­li­zări de pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re. Aria de aco­pe­ri­re a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News este reflec­ta­tă, secun­dă de secun­dă, aici:

Iată pagi­ni­le și gru­pu­ri­le admi­nis­tra­te de echi­pa Man­ga­lia News:

Aces­to­ra li se ada­u­gă nume­roa­se gru­puri par­te­ne­re din țară și de pes­te hota­re.

Aveți de unde ale­ge! 🙂 

Ținem aproa­pe și pe [email protected]!

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!

În Son­da­jul de opi­nie Man­ga­lia News, puteți vota can­di­da­tul pre­fe­rat: La Ale­ge­ri­le Loca­le din 27 sep­tem­brie, pe cine ați vota ca Pri­mar al Man­ga­li­ei, din­tre cei 8 can­di­dați?

Vizi­tați și rubri­ca spe­cia­lăAle­geri Loca­le 2020.


Man­ga­lia News, 11.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply