Primar Georgescu Gheorghe Daniel: SE POATE MAI MULT! După 4 ani în care comuna s‑a schimbat la față, este promisiunea pe care mi‑o asum astăzi în fața dumneavoastră, oamenii și comunitatea din Limanu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni!

1
876

SE POATE MAI MULT! După 4 ani în care comu­na s‑a schim­bat la față, este pro­mi­siu­nea pe care mi‑o asum astăzi în fața dum­ne­a­voas­tră, oame­nii și comu­ni­ta­tea din Lima­nu — 2 Mai — Vama Veche — Hagieni!

Moder­ni­za­rea comu­nei și pro­iec­te­le vor con­ti­nua în for­ță.

Mul­țu­mesc pen­tru încre­de­rea pe care mi-ați oferit‑o, dar și pen­tru sus­ți­ne­rea pe care am simțit‑o zi de zi în acest prim man­dat. Au fost 4 ani de mun­că neîn­tre­rup­tă ce au dat roa­de.

Mă înscriu în com­pe­ti­ția pen­tru un nou man­dat de pri­mar al comu­nei Lima­nu. Astăzi, mi-am depus ofi­ci­al can­di­da­tu­ra ală­tu­ri de o echi­pă puter­ni­că, o echi­pă de con­si­li­eri locali care să vă repre­zin­te și care să ne spri­ji­ne să facem și Mai Mult, în vii­tor.

Ală­tu­ri de aceas­tă echi­pă, vă garan­tez res­pon­sa­bi­li­ta­te, impli­ca­re, pro­fe­sio­na­lism, comu­ni­ca­re și res­pect față de comu­ni­ta­te! Doam­ne aju­tă!

Pri­mar Geor­ges­cu Ghe­or­ghe Daniel.


Man­ga­lia News, 15.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sti­ti care e o gre­sea­la tare peri­cu­loa­sa? For­ma fara fond. Se poa­te mai mult? De putut se poa­te, nicio obiec­tie, dar NU SE VREA. Si sti­ti de ce? Pen­tru ca inte­re­se­le per­so­na­le pri­mea­za. Oame­nii se satu­ra de zaha­rel. Si nu la pro­priu. Am fost, ani la ran­dul, din rau in mai rau, ca boii la jug, ne-am bucu­rat ca un catel rata­cit de cate o buca­ta de pai­ne muce­gai­ta arun­ca­ta in sila.
    Dar nu uitati, cate­lul e cel care a pro­dus banii sa puteti cum­pa­ra pai­nea. Si cate­lul l‑ati rata­cit in propria‑i cur­te.
    Si se dezme­ti­ces­te.
    Asa ca lasati… lasati capul un pic mai…in jos. Si nu mai ziceti ca “se poa­te”. Ca stim si noi… si o sa se poa­ta, dar nu e de ajuns sa poti, fara a vrea.

Leave a Reply