Premierul Orban anunţă prelungirea stării de alertă, la o zi după deschiderea şcolilor

0
195

Pre­mi­e­rul Ludo­vic Orban anu­nţă că Guver­nul va adop­ta, în 15 sep­tem­brie, Hotă­rârea de Guvern pri­vind pre­lun­gi­rea stă­rii de aler­tă, act nor­ma­tiv care va regle­men­ta şi măsu­ri­le de pro­te­cţie împo­tri­va COVID-19 care tre­bu­ie res­pec­ta­te în 27 sep­tem­brie, ziua ale­ge­ri­lor loca­le.

Pri­mul minis­tru Ludo­vic Orban a expli­cat, dumi­ni­că, într‑o emi­siu­ne la B1 TV, că în pre­zent Româ­nia se află sub inci­denţa Hotă­rârii de Guvern care a regle­men­tat pre­lun­gi­rea strii de aler­tă din 16 august pen­tru o lună, iar din 15 sep­tem­brie va fi pre­lun­gi­tă sta­rea de aler­tă, Hotă­rârea de Guvern în acest sens urmând a con­sti­tui baza pen­tru ordi­nul comun al mai mul­tor mini­ş­tri care va regle­men­ta desfă­şu­ra­rea ale­ge­ri­lor loca­le.

Con­ti­nu­a­rea, pe romaniatv.net


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply