Partidul Național Liberal — Organizația Municipală Mangalia, a făcut o sesizare către Autoritatea Electorală Permanentă

0
486

Hotă­rârea nr.27 din data de 30.08.2020, adop­ta­tă de Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­ție nr.2 — Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Hotă­rârea nr.27 din data de 30.08.2020 pri­vind trans­mi­te­rea sesi­ză­rii nr.42/29.08.2020, for­mu­la­tă de Par­ti­dul Națio­nal Libe­ral — Orga­ni­za­ția Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia, către Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, adop­ta­tă de Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­ție nr.2 — Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia.

Hotararea-nr.27-din-data-de-27.08.2020-BEC-NR.2‑Mangalia-privind-transmiterea sesi­za­rii nr.42 din 29.08.2020 for­mu­na­ta de PNL catre AEP


Man­ga­lia News, 30.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply