Nu am rezistat tentației de a vedea Hotelul Panoramic, Olimp, pe înserat!’ — Foto/VIDEO Elena Stroe

0
678

Ele­na Stroe, la Hotel Pano­ra­mic:
 
”Bună dimi­nea­ța! Nu am rezis­tat ten­ta­ți­ei de a vedea Hote­lul Pano­ra­mic, Olimp, pe înse­rat! Pen­tru că imi pla­ce sa sur­prind locuri fru­moa­se si pen­tru că aceas­ta este moda­li­ta­tea prin care înțe­leg eu să vă salut! In sub­si­di­ar, pro­mo­va­rea lito­ra­lu­lui Româ­ni­ei! Cu mult drag si res­pect, o zi fru­moa­să, tutu­ror!” 💙💚💛🧡

MN: Mul­țu­mim cola­bo­ra­toa­rei noas­tre, doam­na Ele­na Stroe, pasio­nat ”repor­ter de teren” al zia­ru­lui Man­ga­lia News. 🙂 Pos­tă­ri­le sale ante­ri­oa­re le puteți vedea AICI: https://bit.ly/3iS3L7H.


Man­ga­lia News, 20.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply