Morning coffee or whatever, la UnBar, în Vama Veche, 12–17 august 2020

0
147

Mor­ning coffee or wha­te­ver, la UnBar, în Vama Veche, 12–17 august 2020.

Mai odih­niți ca NICIODATĂ în plin august, în VAMA VECHE, ne tre­zim cu noaptea‑n cap, por­nind abso­lut tot, tot ce se poa­te conec­ta la pri­ză: espres­sor cafea, lap­top, mixer, boxe, sta­ția audio, wi-fi, blen­de­re / mixe­re pen­tru coc­k­ta­ils (berea e deja rece, de pes­te noap­te 😉); alt­fel spus, cam tot ce ne pică la mână și are nevo­ie de curent elec­tric.

Apoi inspi­răm pro­fund şi ne îndrep­tăm pri­vi­ri­le spre zare. 3, 2, 1! Săr­bă­to­rim un nou răsă­rit, o nouă zi, o nouă “zi albă”!

Lasăm nop­ți­le albe ‘on hold’ şi scoa­tem visu­ri­le la lumi­na zilei!

Conec­tați la natu­ră, la noi înşi­ne, la cei din jur, înce­pem sta­rea de veghe cu tăl­pi­le goa­le pe nisip, cu muzi­că mereu bună, cu bar des­chis lân­gă mare!

*Încon­ju­rat de oameni ca tine, într‑o atmosfe­ră boe­mă, găseşti ceea ce tre­bu­ie să fie şi încă puţin în plus! La UnBar, în Vama Veche!


Man­ga­lia News, 12.08.2020 (sur­sa foto: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply