Mohammad Murad a explicat de ce candidează la Mangalia. Rareș Bogdan, încântat de proiectul său [VIDEO]

0
1053

Moham­mad Murad, can­di­dat inde­pen­dent la Pri­mă­ria Man­ga­lia, a expli­cat, joi, într‑o con­fe­rinţă de pre­să, de ce a ales aceas­tă can­di­da­tu­ră după ce, la înce­pu­tul lunii august, făcu­se anu­nţul ofi­ci­al pri­vind intenţia de a intra în cur­sa pen­tru Pri­mă­ria Con­stanţa.

Moham­mad Murad a făcut o radi­o­gra­fie a Man­ga­li­ei, dar a măr­tu­ri­sit și ce a dis­cu­tat, îna­in­te de a‑și anun­ța can­di­da­tu­ra, cu Ludo­vic Orban și Rareș Bogdan.

Murad a afir­mat că în ulti­mul son­daj pen­tru Pri­mă­ria Con­stanţa era cre­di­tat cu apro­xi­ma­tiv 20% din intenţia de vot.   

Când am spus că voi can­di­da la Con­stanţa, am văzut că par­ti­de poli­ti­ce au intrat într‑o dez­ba­te­re în pri­vinţa mea, al cui sunt, ce vreau să fac şi aşa ulti­mul son­daj făcut în Con­stanţa aveam pri­ma şan­să cu 18–20%, fără să fac nicio cam­pa­nie”, a spus Murad. El a pre­ci­zat că între Con­stanţa şi Man­ga­lia a ales cu sufle­tul, nu cu min­tea.   

Con­si­der că e un nou înce­put, dar nu pen­tru mine, ci pen­tru Man­ga­lia. A tre­bu­it să aleg între două vari­an­te, una Con­stanţa şi una Man­ga­lia, şi atunci am ales cu sufle­tul, nu cu min­tea. Am ales amin­ti­ri­le pe care le-am petre­cut cu pri­ma afa­ce­re, să mă întorc aici şi de aici să plec încât să schim­băm tot ce înseam­nă lito­ral în bine încât să nu mai avem acel han­di­cap când ne gân­dim la Tur­cia, Gre­cia, Spa­nia, poa­te şi Bul­ga­ria”, a expli­cat Moham­mad Murad.   

El a afir­mat că şi-ar dori ca poli­ti­cie­nii să se gân­deas­că la inte­re­se­le cetă­ţe­ni­lor mai întâi şi nu la culo­ri­le poli­ti­ce.  

Con­ti­nu­a­rea, în ct100.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply