Ministerul Educației acordă 3.000 de lei elevilor cu nota 10 la Bacalaureat și 1.000 de lei elevilor cu 10 la Evaluarea Națională

  0
  1642

  Ele­vii care au obti­nut medii de 10 la Eva­lu­a­rea Natio­na­la si la Baca­la­u­re­at 2020 pri­mesc bani de la Guvern, con­form unei hota­rari pri­vind acor­da­rea de sti­mu­len­te finan­ci­a­re absol­ven­ti­lor.

  Con­form docu­men­tu­lui, ele­vii care au obti­nut media 10 la exa­me­nul de Baca­la­u­re­at, vor fi pre­mi­ati cu cate 3.000 de lei.

  Sti­mu­len­te de 1.000 de lei urmea­za sa pri­meas­ca si absol­ven­tii de gim­na­ziu cu nota maxi­ma la Eva­lu­a­rea Natio­na­la.

  Se apro­ba acor­da­rea de sti­mu­len­te finan­ci­a­re in valoa­re de 1000 de lei fie­ca­rui absol­vent al cla­sei a VIII‑a care a obti­nut media 10 la eva­lu­a­rea natio­na­la pen­tru absol­ven­tii cla­sei a VIII‑a – 2020. Se apro­ba acor­da­rea de sti­mu­len­te finan­ci­a­re in valoa­re de 3000 de lei fie­ca­rui absol­vent de liceu care a obti­nut media 10 la exa­me­nul natio­nal de baca­la­u­re­at, sesiu­nea iunie-iulie 2020”, se men­tio­nea­za in hota­ra­rea de Guvern. […]

  In anul 2020, un numar de 315 absol­ven­ti de liceu au obti­nut media 10 la exa­me­nul de Baca­la­u­re­at (307 la exa­me­nul de baca­la­u­re­at comun si 8 la exa­me­nul de baca­la­u­re­at ger­man), sesiu­nea iunie-iulie 2020, iar 892 absol­ven­ti de cla­sa a VIII‑a au obti­nut media 10 la Eva­lu­a­rea Natio­na­la.

  Citiți arti­co­lul inte­gral pe portalinvatamant.ro


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply