Mihai Ispirescu lansează ”ISTORIA DIVINEI MELE COMEDII”, duminică, 2 august, pe terasa Hotelului PARADISO

0
336

Doam­ne­lor, Domni­șoa­re­lor și Domni­lor, aflați la Man­ga­lia

în cali­ta­te de locu­i­tori sau turiști, Dumi­ni­că, 2 august, ora 20, Vă aștep­tăm pe TERASA CELEBRULUI HOTEL PARADISO, la o întâl­ni­re de neu­i­tat cu “Car­tea de vacan­ță” 2020.

Mihai Ispi­res­cu lansea­ză: ISTORIA DIVINEI MELE COMEDII.

Mode­ra­to­rul sera­tei, cri­ti­cul de tea­tru Ioan Cris­tes­cu, direc­tor gene­ral al Muze­u­lui Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne, cu par­ti­ci­pa­rea extra­or­di­na­ră a lui Geor­ge Mihă­i­ță.

Intra­rea este libe­ră în limi­ta locu­ri­lor exis­ten­te, iar vinul este gra­tu­it!

Vă va scăl­da cu valu­ri­le muzi­cii lui, la malul mării, un bun pri­e­ten al auto­ru­lui: VALENTIN ALBEȘTEANU, vioa­ră, acom­pa­ni­at de: Mari­an Din­că — acor­de­on, Fănel Albeș­tea­nu — chi­ta­ră acus­ti­că.

Con­di­ția uni­că pen­tru par­ti­ci­panți este res­pec­ta­rea nor­me­lor lega­le de pre­ve­ni­re a coro­na­vi­ru­su­lui, cu cea mai mare stric­te­țe, până la ulti­mul pahar.

Amfi­trion și spon­sor al eve­ni­men­tu­lui: Vir­gil Stan­cu, Direc­tor Gene­ral al Com­ple­xu­lui Para­di­so.


Man­ga­lia News, 30.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply