LIMANU racordat la GAZ! Iată că SE POATE! Astăzi au fost pornite primele centrale pe gaz natural din Limanu [FOTO/VIDEO]

0
363

LIMANU racor­dat la GAZ! Iată că SE POATE!

O pro­mi­siu­ne se res­pec­tă, indi­fe­rent de efor­turi!

Astăzi au fost por­ni­te pri­me­le trei cen­tra­le pe gaz natu­ral din loca­li­ta­tea Lima­nu — la Bise­ri­că, Gră­di­ni­ță și la Școa­lă! S‑a mar­cat atât fina­li­za­rea lucră­ri­lor la rețea­ua de ali­men­ta­re cu gaz natu­ral, cât și momen­tul din care con­su­ma­to­rii cas­nici pot fi racor­dați la sis­tem!

Este cea mai mare inves­ti­ție din comu­na Lima­nu, din ulti­mii zeci de ani! Mulți nu au acor­dat nicio șan­să pro­iec­tu­lui, dar, iată că, din august 2020, rețea­ua de gaz nu numai că exis­tă, dar este și func­țio­na­lă! În pri­ma eta­pă — în Lima­nu, dar urmea­ză 2 Mai și Vama Veche. Aceas­tă lucra­re a fost o pro­vo­ca­re pen­tru echi­pa mea, dar a fost o pro­mi­siu­ne pe care mi-am asumat‑o în fața comu­ni­tă­ții. SE POATE MAI MULT!” – spu­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.


Man­ga­lia News — Limanu2MaiVamaVeche, 14.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply