Let the rhythm take control, cu PeeJay Valentine și DJ Ilie Marcu, la #UnBar #VamaVeche [VIDEO]

0
236

Totul e lini­ş­tit acum. Dar nu pen­tru mult timp… 😉 #UnBar #Vama­Ve­che:

Let the rhy­thm take con­trol — ”pro­verb stră­mo­șesc”. 🙂 Ver­siu­nea de dumi­ni­că, 23 august, colo­ri­zat. La #unbar #Vama­Ve­che.

Dorul de Vamă se tra­tea­ză zil­nic, până în toam­nă, la #unbar:

Ches­tii de făcut într‑o zi de mier­curi. La #UnBar #Vama­Ve­che:

Ca să nu spu­nă care­va că ţinem doar pen­tru noi ceea ce vedem la UnBar — Vama Veche, punem mai jos ima­gini de sfârşit de august… #UnBar #Vama­Ve­che.

UnBar Vama Veche – Regă­sit la mal de mare, cu o ten­tă cla­si­că, rela­xan­tă, ziua, sau moder­nă, vibran­tă, noap­tea…

Let the DRUMS roll — par­tea a doua, Dumi­ni­că, 30 august!

Dumi­ni­că, în mij­lo­cul zilei, când moleşe­a­la înce­pe să te cuprin­dă înce­ti­şor, ai face ori­ce pen­tru un boost de ener­gie care să te aju­te să nu pierzi nicio cli­pă la malul mării. Şi atunci îi auzi!

Pee­Jay Vin­cent şi DJ Ilie Mar­cu impun rit­mul verii la #UnBar #Vama­Ve­che!

Uită de san­da­le sau de hai­ne, căci tot ce ai nevo­ie e să simți nisi­pul sub picioa­re! Reco­nec­tea­ză-te la natu­ră, la cei din jur, la tine, prin vibe-ul afri­can!

Let the DRUMS roll, par­tea a doua, dumi­ni­că, 23 august, de la 13.00.

Încon­ju­rat de oameni ca tine, într‑o atmosfe­ră boe­mă, găseşti ceea ce tre­bu­ie să fie şi încă puţin în plus! La UnBar, în Vama Veche!


Man­ga­lia News, 29.08.2020 (sur­sa foto: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply