Let the drums ROLL! PeeJay Vincent şi DJ Ilie Marcu impun ritmul verii la #UnBar #VamaVeche!

0
116

Pe pla­ja #UnBar #Vama­Ve­che, tre­zi­rea la ore­le mici ale dimi­neţii îţi dă acel sen­ti­ment de ple­ni­tu­di­ne. Şi atunci îl vrei repe­tat, până la sfârşi­tul verii!

Zile­le de wee­kend ne dau sigu­ranţa că vezi şi tu ceea ce vedem şi noi, la 7 dimi­nea­ţa, pe pla­ja #UnBar #Vama­Ve­che

Gus­tul verii se sim­te auten­tic la #UnBar #Vama­Ve­che! Dar nu te mulţumi doar cu ceea ce îţi poves­tim 😉.

Dumi­ni­că, în mij­lo­cul zilei, când moleşe­a­la înce­pe să te cuprin­dă înce­ti­şor, ai face ori­ce pen­tru un boost de ener­gie care să te aju­te să nu pierzi nicio cli­pă la malul mării. Şi atunci îi auzi! Pee­Jay Vin­cent şi DJ Ilie Mar­cu impun rit­mul verii la #UnBar #Vama­Ve­che!

Uită de san­da­le sau de hai­ne, căci tot ce ai nevo­ie e să simți nisi­pul sub picioa­re! Reco­nec­tea­ză-te la natu­ră, la cei din jur, la tine, prin vibe-ul afri­can şi rit­muri ame­ți­toa­re!

Let the drums ROLL! Dumi­ni­că, 23 august, de la 13.00.

*Încon­ju­rat de oameni ca tine, într‑o atmosfe­ră boe­mă, găseşti ceea ce tre­bu­ie să fie şi încă puţin în plus! La UnBar, în Vama Veche!


Man­ga­lia News, 22.08.2020 (sur­sa foto: Digi­tal Advi­ser).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply