La mulți ani, Mircea Bezergheanu! La mulți ani, Dobrogea! [Album Foto/VIDEO]

0
183

La mulți ani, Mir­cea Bezer­ghea­nu! La mulți ani, Dobro­gea! Ima­gini din pro­iec­tul ”Dobro­gea” al artis­tu­lui foto­graf:

MN: Vă invi­tăm să urmă­riți și vide­o­cli­pu­ri­le fabu­loa­se, rea­li­za­te de Mir­cea Bezer­ghea­nu pen­tru pro­iec­tul ”Dobro­gea”, în arti­co­lul: LA MULȚI ANI, DOBROGEA! Mir­cea Bezer­ghea­nu — Pro­iect Dobro­gea. Dobro­gea Geo­gra­phic [VIDEO]

Mul­țu­mim, Mare Meș­ter Mir­cea, pen­tru tot ceea ce ne oferi în dome­ni­ul ima­gi­nii! La mulți ani, cu sănă­ta­te și înfăp­tu­i­rea cât mai mul­tor pro­iec­te valo­roa­se!

Man­ga­lia News ține aproa­pe: https://bit.ly/3gJgt7O


Man­ga­lia News, 09.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply