Întâlnire istorică, la sediul Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități [galerie FOTO]

0
365

”Joi, în cadrul ședin­ței Con­si­li­u­lui de Con­du­ce­re al Sucur­sa­lei Con­stan­ța a AMVVD, am fost ono­rați sa pri­mim vizi­ta pre­șe­din­ți­lor celor două Aso­ci­a­tii de Vete­rani de Raz­boi. Dom­nul vicea­mi­ral (rtr) Zan­fir Petre, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Vete­ra­ni­lor de Raz­boi din MApN și dom­nul colo­nel (rtr) Gîl­că Dumi­tru, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Vete­ra­ni­lor de raz­boi din MAI au pri­mit din par­tea Aso­ci­a­ți­ei Vete­ra­ni­lor Mili­tari diplo­ma de onoa­re a Sucur­sa­lei Con­stan­ța!

Tot­o­da­tă, în semn de res­pect față de mun­ca depu­să de către cei doi pre­șe­dinți ai celor două aso­ci­a­ții, li s‑au înmâ­nat legi­ti­ma­ți­i­le de mem­bri, în urma sem­nă­rii ade­ziu­ni­lor.

In înche­ie­rea întâl­ni­rii, cei doi pre­șe­dinți invi­tați au decla­rat că sunt bucu­roși că AMVVD este o struc­tu­ră seri­oa­să, cu “vete­rani mai tineri” și că sun­tem con­ti­nu­a­to­rii lor!”, a trans­mis în exclu­si­vi­ta­te pen­tru Man­ga­lia News, Cris­ti­an Cră­ciun, pre­șe­din­te­le AMVVD Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 29.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply