Gura de Rai”, locul misterios de pe Platoul Bucegi: “Esența poporului român, ascunsă în vârful munților” [VIDEO]

0
288

Pla­to­ul Bucegi ascun­de bogă­ții uni­ce în lume. Mis­te­re­le ener­ge­ti­ce, apa vie de la cele șap­te izvoa­re, como­ri­le ascun­se ale daci­lor. ”Prin tălpi, ener­gia pămân­tu­lui nu mai are bari­e­re”, spu­ne Andrei Chi­r­i­ac.

”E o liber­ta­te pe care nu o poți des­crie și nu o poți com­pa­ra cu abso­lut nimic”, decla­ră acto­rul Daniel Nuță.

Mis­te­re­le ener­gi­ei din Pla­to­ul Bucegi, apa vie de la cele 7 izvoa­re, como­ri­le ascun­se ale daci­lor, iubi­rea de frați, sal­va­rea care vine din tra­di­ți­i­le de mii de ani. Toa­te prin­se în ima­gini uni­ce fil­ma­te în locu­ri­le unde puțini ajung. Caii liberi care aler­gă în munți, ener­gia pămân­tu­lui prin­să în tăl­pi­le goa­le…

Voi cu Voicu. Des­pre iubi­re, ier­ta­re și tera­pi­i­le vechi de mii de ani

Tra­di­ți­i­le daci­ce păs­tra­te în pla­to­ul Bucegi

Urmă­riți nea­pă­rat între­gul repor­taj AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply