Gloria Albești a obținut, în premieră, promovarea în Liga a 3‑a de Fotbal (galerie FOTO + VIDEO)

0
452

Echi­pa de fotbal Glo­ria Albești, din jude­țul Con­stan­ța s‑a cla­sat pe pri­mul loc în gru­pa B a Regiu­nii 7, după baraj.

Repre­zen­tan­te­le jude­țe­lor Con­stan­ța și Buzău, Glo­ria Albești și CSM Rm. Sărat, s‑au întâl­nit, sâm­bă­tă, pe sta­dio­nul „Oțe­lul“ din Galați, în meci­ul din gru­pa B a Regiu­nii 7 de la bara­jul de pro­mo­va­re în Liga a 3‑a de fotbal.

La fine­le tim­pu­lui regu­la­men­tar de joc, sco­rul a fost 0–0, ambe­le for­ma­ții pri­mind câte un punct, care li s‑a adă­u­gat celor trei obți­nu­te de fie­ca­re la masa ver­de, în urma nepre­zen­tă­rii la baraj a repre­zen­ten­tei jude­țu­lui Tul­cea.

După înche­ie­rea tim­pu­lui regu­la­men­tar, s‑au exe­cu­tat lovi­turi de depar­ta­ja­re, pen­tru sta­bi­li­rea echi­pei care va înche­ia gru­pa pe pri­ma pozi­ție. Glo­ria Albești s‑a impus cu 4–3, ast­fel că a ocu­pat locul întâi în gru­pă și a rea­li­zat per­for­man­ța pro­mo­vă­rii, în pre­mie­ră, în Liga a 3‑a!

Glo­ria Albești (antre­nori, Ionel Melen­co și Ionuț Ilie) a înce­put meci­ul cu: David Gâr­ni­ță, Răzvan Arte­ni, Ilie Ionuț (cpt.), Ade­lin Cris­tea, Ale­xan­dru Boț, Cor­nel Cio­ba­nu, Adri­an Moga, Cipri­an Loloț, Mihai Zugra­vu, Vasi­le Șicu, Mari­an Can­țur. Au mai jucat Valen­tin Găi­cea­nu, Daniel Simion, Tăna­se Halep și Mari­us Busui­oc. Adver­sa­rii au avut oca­zii mari în tim­pul par­ti­dei și se puteau impu­ne în 90 de minu­te.

Con­ti­nu­a­rea, inclu­siv VIDEO, în ziuaconstanta.ro. (Autor: Mari­an BOCAI).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply