Felix Stroe, candidat PSD pentru șefia Consiliului Județean Constanța

0
165

Cu doar câte­va zile îna­in­te de a se fina­li­za peri­oa­da pen­tru depu­ne­rea can­di­da­tu­ri­lor la ale­ge­ri­le loca­le din 27 sep­tem­brie, PSD Con­stan­ța a decis să-și schim­be can­di­da­tul pen­tru func­ția de pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Con­cret, actu­a­lul pre­șe­din­te al CJC, Horia Țuțu­ia­nu, care își afi­șa­se deja pano­uri prin Con­stan­ța prin care își anun­ța o nouă can­di­da­tu­ră, a fost înlo­cu­it, după ce a ieșit din gra­ți­i­le lide­ri­lor soci­al-demo­crați.

Mai mult, locul său a fost luat chiar de Felix Stroe, pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne a PSD Con­stan­ța, care a fost votat în una­ni­mi­ta­te de cei pre­zenți, pen­tru a can­di­da la șefia CJC.

Biro­ul Per­ma­nent Jude­țean al Orga­ni­za­ți­ei PSD Con­stan­ța s‑a întru­nit vineri 14 august a.c., în pre­zen­ța majo­ri­tă­ții covâr­și­toa­re a pri­ma­ri­lor par­ti­du­lui din jude­țul Con­stan­ța. La pro­pu­ne­rea Biro­u­lui, în una­ni­mi­ta­te de voturi, can­di­dat la func­ția de pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța a fost desem­nat dl. Felix Stroe, pre­șe­din­te­le orga­ni­za­ți­ei jude­țe­ne a PSD Con­stan­ța“, a trans­mis, la închi­de­rea edi­ți­ei, Biro­ul de Pre­să al Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne a PSD Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 15.08.2020. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply