EVENIMENT! PRIMA CENTRALA PE GAZE NATURALE va fi pornită Vineri, 14 august 2020, la LIMANU! Lucrările la rețeaua de distribuție au fost finalizate

0
389

Vineri, 14 august 2020, la ora 11:00, va fi por­ni­tă pri­ma cen­tra­lă ter­mi­că ce func­țio­nea­ză pe gaze natu­ra­le în comu­na Lima­nu, un gest sim­bo­lic, care mar­chea­ză, atât fina­li­za­rea lucră­ri­lor la rețea­ua de ali­men­ta­re cu gaze natu­ra­le în comu­na Lima­nu, dar și momen­tul din care consu­ma­to­rii cas­nici pot fi racor­dați la sis­tem.

”Este un eve­ni­ment sim­bo­lic, dar cu o sem­ni­fi­ca­ție uri­a­șă pen­tru comu­ni­ta­tea noas­tră. Le mul­țu­mim tutu­ror celor care s‑au impli­cat și au aju­tat în rea­li­za­rea aces­tui pro­iect atât de impor­tant”, a decla­rat în avan­pre­mie­ră, pen­tru coti­dia­nul nos­tru, Daniel Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Să ne amin­tim: Așa au înce­put lucră­ri­le la rețea­ua de dis­tri­bu­i­re a gaze­lor din Lima­nu, anul aces­ta, în luna iunie:

Foto: romanialibera.ro

Citiți și: Vama Veche, Lima­nu și 2 Mai vor avea rețea de gaze natu­ra­le. (Româ­nia Libe­ră, 10.06.2019). FOTO VIDEO Au înce­put lucră­ri­le pen­tru înfi­in­ța­rea rețe­lei de gaze în Vama Veche, Lima­nu și 2 Mai (ct100.ro).


Man­ga­lia News, 13.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply