Eu nu înțeleg faza cu meditațiile. Se dă mereu vina pe profesori, ba că nu îi atrag, ba că nu stiu să predea, ba că nu fac orele atractive, de ai impresia că ne trimitem copiii la circ, nu la școală, unde profesorii trebuie să facă pe maimuța, pentru distracția elevului…

0
640

Eu nu înțe­leg faza cu medi­ta­ți­i­le. Se dă mereu vina pe pro­fe­sori, ba că nu îi atrag, ba că nu stiu să pre­dea, ba că nu fac ore­le atrac­ti­ve, de ai impre­sia că ne tri­mi­tem copi­ii la circ, nu la școa­lă, unde pro­fe­so­rii tre­bu­ie să facă pe mai­mu­ța, pen­tru dis­trac­ția ele­vu­lui.

Pot sa pun pariu cu ori­ci­ne că, dacă s‑ar face ore de dat din buric și buci, mă scu­zati, din fese, sau ore de make-up si botox, unul / una n‑ar lip­si, sau nu ar spu­ne că ora nu e atrac­ti­va. Copi­lul meu face pre­ga­ti­re la lim­bi strai­ne pen­tru că noi vrem să se per­fec­tio­ne­ze mai mult. In rest nu are scu­za sa nu fie atent la scoa­la si sa nu inte­lea­ga.

Ma intreb, daca intr‑o cla­sa sunt 30 de elevi, oare toti or fi batuti in cap? Oare toti fac pre­ga­ti­re? Cum se face ca unii au note bune, sau ca trec exa­me­ne­le fara pre­ga­ti­re? Nu exis­ta sa imi vina aca­sa si sa imi spu­na ca nu stie ce a dat pro­fe­so­rul tema si tre­bu­ie sa intre­be un coleg. Dar cole­gul de ce stie? Asta inseam­na ca al meu copil prin­dea avi­oa­ne in ora. Nu stie sa faca tema dar suna un coleg sa il aju­te?

Mai, sa fie! Dar cole­gul de unde stie? Nu i‑am per­mis nici­o­da­ta nici sa intre­be de tema, nici sa fie aju­tat. Si‑a inva­tat lec­tia. La scoa­la este atent, isi notea­za tot, daca nu inte­le­ge intrea­ba pro­fe­so­rul. Si cre­deti-ma ca ii intrea­ba. Nu a exis­tat pro­fe­sor sa se supe­re sau sa il cer­te dar nici nu sta cu ochii pe pereti. Tele­fo­nul si‑l pune sin­gur pe cate­dra, el si alt baie­tel din cla­sa. Cole­gii rad de ei ca sunt moto­toli ca fac asta, dar el stie ca e o ches­tie de bun simt, ast­fel ca nimeni nu ii poa­te repro­sa ca nu a fost atent la ora.

Il aju­tam la teme, si eu si mai­ca-sa. Sun­tem con­sti­en­ti ca intr‑o cla­sa cu 30 de elevi, pro­fe­so­rul nu are timp sa pre­dea, sa corec­te­ze, sa eva­lu­e­ze, sa se ocu­pe de fie­ca­re in par­te. Rolul nos­tru de parin­ti nu se ter­mi­na in cli­pa in care l‑am lasat la poar­ta sco­lii. Din acest motiv se spu­ne ca parin­tii au full time job.

Mun­ca noas­tra cu ei ince­pe din momen­tul in care i‑am adus pe lume si se ter­mi­na la 18 ani, cand putem spu­ne cat de cat ca ii putem lasa puțin cate puțin pe picioa­re­le lor. Pana la var­sta asta, noi nu vom avea nici ore libe­re, nici vacan­te. 24 de ore din 24 vom lucra pen­tru copi­ii nos­tri.

Am un nepot in fami­lie care pre­fe­ră sa se duca la medi­ta­tii, pen­tru că la ore­le de la scoa­la joa­că nu stiu ce jocuri pe tele­fon pe sub ban­ca. L‑am intre­bat ce face dife­rit pro­fe­so­rul de medi­ta­tii fata de cel de la scoa­la pen­tru ca imi este greu sa cred ca la medi­ta­tii pro­fe­so­rul face cine stie ce inte­rac­ti­vi­ta­te. Mi‑a zis ca nimic, doar ca la scoa­la se plic­ti­seste. Pai si la medi­ta­tii nu te plic­ti­ses­ti? Mi‑a ras­puns: “Aaaa, nuuuu ca aco­lo dau bani si daca nu fac nimic, afla mama si tata si mă pedep­sesc”.

Stiu, pro­fe­so­rii sunt mereu vino­vati. Moda medi­ta­ti­i­lor, inca de la pre­ga­ti­toa­re! Pre­ga­ti­toa­re!!!!

Chiar nu poa­te tine sti­lo­ul in mana sa faca nis­te lite­re si sa soco­teas­ca 2+2 si are nevo­ie de medi­ta­tii? Noi ne-am tam­pit de tot? Si sa ma lasati cu faze­le “parin­tii mai si lucrea­za”. Asa si? Si noi lucrăm. L‑am inva­tat de mic sa-si faca teme­le sin­gur si cand venim, noi veri­fi­cam si expli­cam. N‑au timp de copii sa ii aju­te dar au timp de seri­a­le tur­ces­ti si bar­fa pe face­bo­ok. Noap­tea min­tii!

Și pen­tru că nu sunt pro­fe­sor, dar am vazut că “vă plac” înche­ie­ri­le de maha­la (am citat o doam­nă), vă zic și eu la fel:

HAI, PA!

Pre­lu­a­re de la Vlad Gher­ghi­san, via Liur­ca Valen­ti­na, pe Face­bo­ok.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply