Emil-Corneliu Ninu — Emilia Dabu, poeta de suflet a Mangaliei

0
339

Emil-Cor­ne­liu Ninu — Emi­lia Dabu, poe­ta de suflet a Man­ga­li­ei.

Joi, 31 iulie a.c., mai devre­me cu două zle, mem­brii Cena­clu­lui „Sol­te­ris” au sărbătorit‑o, ca în fie­ca­re an, pe fon­da­toa­rea aso­ci­a­ți­ei, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Româ­nia și a altor orga­ni­za­ții națio­na­le și inter­națio­na­le, per­so­na­li­ta­te mult îndră­gi­tă a muni­ci­pi­u­lui nos­tru.

Sur­pri­za de a avea prin­tre noi invi­tați de onoa­re, pre­cum Ovi­diu Dună­rea­nu, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Con­stan­ța a USR, a fost cu atât mai mare, cu cât am putut să‑i împăr­tă­șim sta­rea sufle­teas­că la apa­ri­ția ulti­mu­lui ei volum, „Gala­xia nin­so­ri­lor albas­tre”, edi­tat de EX PONTO, Con­stan­ța, 2020, car­tea urmând a fi lan­sa­tă, cât de curând.

LA MULȚI ANI, EMILIA, CU SĂNĂTATE DEPLINĂ ȘI ÎMPLINIRI DE GÂNDURI FRUMOASE, SPRE BUCURIA TUTUROR CELOR CARE TE CUNOSC ȘI PREȚUIESC!

Prof. Emil-Cor­ne­liu Ninu.


Man­ga­lia News, 03.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply