E COOL SA FII CULT! Vaporașul Muzical, în Portul turistic Mangalia! Claudia Pavel, Ramona Cutina si Orlando Petriceanu vă invită la inedite Ateliere de muzică, improvizație și percuție, toată luna august!

0
788

E COOL SA FII CULT! Cla­u­dia Pavel, Ramo­na Cuti­na si Orlan­do Petri­cea­nu vă invi­tă la Vapo­ra­șul Muzi­cal, pen­tru Ate­li­e­re ine­di­te de muzi­că, impro­vi­za­ție și per­cu­ție.

Vă aștep­tăm în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, în fie­ca­re zi, de luni până vineri, de la ora 10:00, la 12:00, pe toa­tă dura­ta lunii august.

Acest pro­gram este des­ti­nat copi­i­lor cu vâr­sta între 8 și 16 ani (și părin­ți­lor). Locu­ri­le sunt limi­ta­te — 10 copii, în fie­ca­re zi. Par­ti­ci­pa­rea este libe­ră, dar nece­si­tă înre­gis­tra­re. Înre­gis­tra­rea se face onli­ne, AICI. Ate­li­e­re­le se vor des­fă­șu­ra în aer liber, cu res­pec­ta­rea nor­me­lor sani­ta­re de pro­tec­ție.

#eco­ol­sa­fii­cult

Pau­la Pavel: Buna ziua. În luna august, de luni pana vineri, intre ora 10 si 12, se orga­ni­zea­za ate­li­e­re muzi­ca­le in aer liber, pen­tru copii intre 7 si 14 ani. Ate­li­e­re­le sunt gra­tu­i­te, fiind spon­so­ri­za­te de Minis­te­rul Cul­tu­rii si adu­se cu drag pen­tru copii din Man­ga­lia. Vă astep­tăm să vă inscri­eti pe pagi­na facebook.com/vaporasulmuzical.

MN: Feli­ci­tări, Cla­u­dia Pavel, man­ga­li­a­na noas­tră dra­gă! Mul­țu­mim și te iubim! O iubim la fel de mult și pe Pau­la! 🙂


Man­ga­lia News, 31.07.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply