Din 14 septembrie, şcoala nu va mai fi aşa cum o ştim | Dr. Virgil Musta, despre începerea noului an școlar: Trebuie să se țină cont de părerea părinților și a profesorilor | Asociațiile de părinți: Ministerul Sănătății s‑a spălat pe mâini [VIDEO

  0
  176

  14 sep­tem­brie bate la ușă, iar mulți părinți nu știu cum ar fi mai bine pen­tru copi­ii lor. Pro­ble­me­le se com­pli­că și mai mult în cazul celor care au pro­ble­me de sănă­ta­te. Minis­te­rul Sănă­tă­ții a publi­cat asea­ră târ­ziu ghi­du­ri­le sani­ta­re pen­tru înce­pu­tul anu­lui șco­lar. Iar medi­cii îi liniș­tesc pe părinți: dacă se res­pec­tă regu­li­le sani­ta­re, sunt șanse mici de infec­ta­re. Des­pre aces­te pre­ve­deri, medi­cul Vir­gil Mus­ta de la Spi­ta­lul “Vic­tor Babeş” din Timi­șoa­ra, în direct la TVR.

  În prin­ci­piu, tre­bu­ie res­pec­ta­te cele 3 reguli de aur: dis­tan­ța­rea fizi­că, pur­ta­rea măș­tii, aco­lo unde este cazul, de exem­plu când pro­fe­so­rul supra­ve­ghea­ză un elev, și spă­la­rea mâi­ni­lor. Totul tre­bu­ie gân­dit echi­li­brat și înțe­lept, pen­tru că alt­fel nu vom putea ține nor­mal cur­su­ri­le”, a spus medi­cul Vir­gil Mus­ta.

  Medi­cul Vir­gil Mus­ta a reco­man­dat înce­pe­rea cur­su­ri­lor și în func­ție de ce spun părin­ții și de situ­a­ția boli­lor cro­ni­ce din fami­lie. Părin­ții să poa­tă opta între cele două vari­an­te.

  Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, pe stiri.tvr.ro


  Citiți și: Minis­te­rul Sănă­tă­ții a publi­cat asea­ră ghi­du­ri­le sani­ta­re pen­tru înce­pu­tul anu­lui șco­lar” - https://bit.ly/3h69aY9


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply