Declaraţia pe propria răspundere, SCANDAL URIAŞ. Ministrul Educaţiei: “Ar trebui o adăugată o sintagmă”

0
339

Minis­trul Edu­ca­ţi­ei a decla­rat, joi, la TVR, că decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re pe care părinţii tre­bu­ie să o com­ple­te­ze pen­tru a‑şi tri­mi­te copi­ii la şcoa­lă în tim­pul epi­de­mi­ei de coro­na­vi­rus ar putea fi modi­fi­ca­tă, exis­tând posi­bi­li­ta­tea adă­u­gă­rii unei sin­tag­me. Moni­ca Ani­sie a afir­mat că “şi părin­te­le tre­bu­ie să-şi asu­me, ală­tu­ri de şcoa­lă şi de auto­ri­tă­ţi­le loca­le, aceas­tă reve­ni­re la cur­suri”.

Ani­sie a afir­mat că exis­tă o îngri­jo­ra­re a părinţi­lor care au sunat la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei pen­tru a între­ba des­pre decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re, pe care tre­bu­ie să o com­ple­te­ze.

Aceas­tă decla­ra­ţie pe care Minis­te­rul Sănă­tă­ţii a pus‑o ca par­te com­po­nen­tă a douc­men­tu­lui res­pec­tiv este nece­sa­ră pen­tru că şi părin­te­le tre­bu­ie să-şi asu­me ală­tu­ri de şcoa­lă şi de auto­ri­tă­ţi­le loca­le aceas­tă reve­ni­re la cur­suri. De fapt, acea decla­ra­ţie conţi­ne niş­te infor­ma­ţii care sunt gene­ra­le. Nu tre­bu­ie să fie tras la răs­pun­de­re părin­te­le în vre­un fel dacă nu a cunos­cut simp­to­me­le”, a menţio­nat minis­trul Edu­ca­ţi­ei.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe romaniatv.net


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply