CERERE ÎN CĂSĂTORIE, o comedie spectaculoasă, la Grădina de Vară din Saturn, Duminică, 9 august

0
249

CERERE ÎN CĂSĂTORIE este o come­die spec­ta­cu­loa­să, o far­să într-un act de A.P. Cehov. Spec­ta­co­lul adu­ce in prim plan o intam­pla­re pe cat de sim­pla, pe atat de amu­zan­ta si pipe­ra­ta: Lomov, emo­tiv si ipohon­dru, isi ia inima‑n din­ti si vine sa cea­ra mana fru­moa­sei si tem­pe­ra­men­ta­lei sale veci­ne, Nata­lia.

Prin ce vor tre­ce ero­ii nos­tri? Ce ras­tur­nari de situ­a­tie vor apa­rea? Oare vor ajun­ge sa se casa­to­reas­ca? Va astep­tam sa aflati si sa radeti copi­os de toa­te incur­ca­tu­ri­le care inter­vin in acest demers.

Dumi­ni­că, 9 august 2020, ora 20:30, la Gra­di­na de vara Saturn, Man­ga­lia, Str. Gre­en­port, nr. 9.

Dis­tri­bu­tie:
Ste­fan Oprea­nu — Ivan Vasi­li­e­vici,
Oana Bur­ces­cu — Nata­lia Ste­pa­nov­na,
Gra­ti­e­la Popa — mama Nata­li­ei Ste­pa­nov,
Regia: Andrei Cotar­cea.


Acce­sul se va face tinand cont de toa­te regu­li­le in vigoa­re:
◾️ ter­mos­can la intra­re;
◾️ toți anga­ja­ții vor pur­ta mas­că si va rugam sa aveti si dvs pen­tru spa­ti­i­le inchi­se, cum ar fi toa­le­ta;
◾️ pas­tra­rea dis­tan­tei fizi­ce pre­va­zu­ta de lege;
◾️ dez­in­fec­tant dis­po­ni­bil;
◾️ intrea­ga loca­ție va fi igie­ni­za­tă și dez­in­fec­ta­tă frec­vent;
◾️ acce­sul este limi­tat;
◾️in tim­pul eve­ni­men­tu­lui se vor apli­ca toa­te pre­ve­de­ri­le lega­le avand in vede­re con­tex­tul actu­al.

Eve­ni­ment orga­ni­zat de DBSYA Arts.


Man­ga­lia News, 03.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply