Câștigătorii Festivalului Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa — FITIC 2020

0
302

Câști­gă­to­rii Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa — FITIC 2020.

Cea de‑a cin­cea edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa s‑a înche­iat dumi­ni­că sea­ra, când marea fami­lie de iubi­tori ai tea­tru­lui a apla­u­dat pres­ta­ţia extra­or­di­na­ră a acto­ri­lor Rodi­ca Popes­cu Bită­ne­scu, Rodi­ca Man­da­che, Anca Sigar­tău și Mari­us Bodochi, în cele două spec­ta­co­le: „Cine are nevo­ie de tea­tru“ și „Chi­ri­ța în car­na­val“!

După patru zile în care s‑au desfă­şu­rat zeci de spec­ta­co­le, aţi văzut şi apla­u­dat zeci de actori şi aţi fost câte­va sute la fes­ti­val, FITIC 2020 s‑a înche­iat cu apre­ci­eri și feli­ci­tări, aștep­tând deja cu nerăb­da­re urmă­toa­rea ediție!

Orga­ni­za­to­rii doresc să mulţu­meas­că juri­i­lor sec­țiu­ni­lor în con­curs, artiști și tea­tro­logi extra­or­di­nari care i‑au susţi­nut şi a căror pre­zenţă este o onoa­re şi o bucurie:

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce — Tea­tru Inde­pen­dent – Ali­na Cris­tea, Dana Dumi­tres­cu, Mari­us Bodochi, Lucian Spi­ru Ian­cu, Liviu Manolache.

Red Thea­tre Revo­lu­tion Uni­ver­si­ty Con­test & Sea­thre High Scho­ol Con­test – Cri­na Lin­ță, Ioa­na Pavels­cu, Sil­viu Biriș

Aceş­tia sunt câş­ti­gă­to­rii FITIC din acest an:

Blue Thea­tre Inde­pen­den­ce — Tea­tru Independent.

Cea mai bună actri­ţă: Andre­ea Boș­neag (“Fix o oră”).

Cel mai bun actor: Laur Dră­gan (“M5 – Magis­tra­la Dru­mul Taberei”).

Red Thea­tre Revo­lu­tion Uni­ver­si­ty Contest.

Cea mai bună tru­pă: Tea­tru Arte dell‘Anima („Lucruri pe care le știu ca fiind adevărate”).

Sea­thre High Scho­ol Contest.

Cea mai bună tru­pă – ex aequo: Tru­pa AD HOC („Arlecchino&friends”) și Tru­pa Insi­de-Out („Des­pre dragoste”).

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa 2020, edi­ţia a V‑a, a fost orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Art Soci­e­ty Cen­ter, sub Îna­l­tul Patro­naj al Minis­te­ru­lui Culturii.


Man­ga­lia News, 29.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply