Când încep lucrările la cel mai mare Aqua-Park din sud-estul Europei, care se va inaugura la Mangalia? Ce proiecte cu bani europeni sunt în execuție, în oraș și stațiuni? Aflați din interviul acordat de Radu Cristian, primarul Mangaliei, postului de radio EuropaFM [VIDEO]

0
264

”Când încep lucră­ri­le la cel mai mare Aqua-Park din sud-estul Euro­pei, care se va inau­gu­ra la Man­ga­lia? Câte hote­luri aban­do­na­te au fost moder­ni­za­te și redes­chi­se, în ulti­mii ani? Unde se con­stru­ieș­te o nouă sta­țiu­ne, pe lito­ra­lul româ­nesc? Ce pro­iec­te cu bani euro­peni sunt în exe­cu­ție, în oraș și sta­țiuni? Răs­pun­su­ri­le la toa­te aces­te între­bări le puteți afla în inter­vi­ul pe care l‑am acor­dat recent pos­tu­lui de radio Euro­pa­FM”.

(Radu Cris­ti­an, pe pagi­na sa de Face­bo­ok).


Man­ga­lia News, 15.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply