ARCA TV — Romanian United Fund, un parteneriat pentru o Diasporă Unită! [VIDEO]

0
172

Arca TV: Un par­te­ne­ri­at al cărui scop este uni­rea dias­po­rei, prin ini­ția­ti­ve comu­ne și bene­fi­ce pen­tru toa­te comu­ni­tă­ți­le româ­nești. Împre­u­nă vom fi mai puter­nici. În curând veți putea afla mai mul­te des­pre ini­ția­ti­ve­le noas­tre și vă veți putea impli­ca pen­tru o Dias­po­ră Uni­tă!

Mai mul­te des­pre Roma­nian Uni­ted Fund: https://www.romanianunitedfund.org/

Arca TV: https://www.arcatv.us

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/2XCWXmq


Man­ga­lia News, Joi, 20.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply