Adio, băi de mulțime! Cum se va desfășura campania electorală. Ghid complet

0
179

Biro­ul Per­ma­nent Naţio­nal al PNL a apro­bat, sâm­bă­tă, mai mul­te reco­man­dări de sănă­ta­te publi­că pen­tru orga­ni­za­rea eve­ni­men­te­lor elec­to­ra­le în con­di­ţii de sigu­ranţă în con­tex­tul epi­de­mi­ei de COVID-19, sta­bi­lind că aces­tea vor avea loc după rea­li­za­rea eva­luă­ri­lor de risc şi con­sul­ta­rea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le în dome­niu.

Potri­vit docu­men­tu­lui apro­bat, deci­zia orga­ni­ză­rii eve­ni­men­te­lor elec­to­ra­le tre­bu­ie să ţină cont de con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic al loca­li­tă­ţii şi al regiu­nii unde aces­ta se orga­ni­zea­ză şi din care pro­vin par­ti­ci­panţii.

Con­ti­nu­a­rea în evz.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply