Accident rutier la ieșire din Mangalia, spre Neptun. Două autoturisme, trei victime

0
325

Un acci­dent ruti­er în care au fost impli­ca­te două auto­tu­ris­me, a fost anun­țat la Dis­pe­ce­ra­tul ISU Dobro­gea, în aceas­tă noap­te, în jurul orei 01.00. Cel care a sunat, făcând apel la aju­to­rul sal­va­to­ri­lor, spu­nea că la ieși­re, spre Nept­un, în urma coli­ziu­nii, au rezul­tat trei vic­ti­me.

Aces­ta a mai afir­mat că este posi­bil să fie nevo­ie de autos­pe­cia­la cu modul de des­car­ce­ra­re, una din vic­ti­me fiind prin­să în inte­ri­or.

La locul indi­cat au por­nit o ambu­lan­ță SMURD, cu echi­paj de prim aju­tor și autos­pe­cia­la de des­car­ce­ra­re de la Deta­șa­men­tul Man­ga­lia, pre­cum și o ambu­lan­ță SAJ. Tot­o­da­tă, aco­lo au ajuns și echi­pa­je de la Poli­ția Ruti­e­ră, care vor încer­ca să sta­bi­leas­că vino­va­tul și cir­cum­stan­țe­le în care s‑a pro­dus eve­ni­men­tul ruti­er.


Man­ga­lia News, 04.08.2020. sur­sa: ZIUA de Con­stan­ța. (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply